Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych pt. „Prewencja pierwotna nowotworów”

POL-HEALTH Otyłość, Żywienie, Aktywność Fizyczna, Zdrowie Polaków, Diagnoza stanu odżywienia, aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960–2005), Jarosz M. (red.), IŻŻ, Warszawa, 2006

Prof. M. Jarosz był kierownikiem zadania pt. „Diagnoza stanu odżywienia, aktywności fizycznej i żywieniowych czynników ryzyka otyłości oraz przewlekłych chorób niezakaźnych w Polsce (1960–2005)” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pt. „Prewencja pierwotna nowotworów”. W publikacji omówiono sytuację epidemiologiczną w Polsce dotyczącą otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Określono także przyczyny, które doprowadziły do rozwoju tej wielkiej epidemii przewlekłych chorób niezakaźnych oraz jakie konsekwencje przyniosła otyłość dla zdrowia publicznego i jakie były konsekwencje ekonomiczne dla państwa.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!