Medycyna stylu życia

Jarosz M., Rychlik E., Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej, [w:] Medycyna stylu życia, Śliż D., Mamcarz A. (red.), PZWL, Warszawa, 2018, 103–117

W rozdziale została omówiona opracowana w 2016 roku Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla dorosłych. Przedstawiono przyczyny nowelizacji poprzedniej Piramidy z roku 2009. Jako podstawę związaną z żywieniem uznano warzywa i owoce oraz wprowadzono do podstawy piramidy aktywność fizyczną. Zarówno sama piramida, jak i dołączone do niej 10 zasad jest odpowiedzią na rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i zawiera w sobie ideę „mniej cukru, soli i tłuszczu, więcej błonnika”.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?