Medycyna stylu życia w prewencji i leczeniu chorób gastroenterologicznych

Jarosz M., Medycyna stylu życia w prewencji i leczeniu chorób gastroenterologicznych, [w:] Medycyna stylu życia, Śliż D, Mamcarz A. (red.), PZWL, Warszawa, 2018, 455–462 

W rozdziale przedstawiono główne przyczyny związane z żywnością, żywieniem i innymi czynnikami stylu życia w rozwoju chorób przewodu pokarmowego oraz zbiór zaleceń dotyczących żywienia i stylu życia w leczeniu chorób czynnościowych i organicznych przewodu pokarmowego. Szczególną uwagę poświęcono omówieniu roli mikrobioty jelitowej w procesach fizjologicznych i patologicznych i jej potencjalnego znaczenia w leczeniu tych chorób.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?