Materia Medica Polona 1987

Rużyłło E., Kwiatkowski J., Jarosz M., Roszkowski J., Natural history of chronic peptic ulcer in Poland. Part 6. Chronic peptic ulcer and the pancreas, Mat. Med. Pol., 1987, 19, 187–195

Prof. M. Jarosz był uczestnikiem badań i współautorem pracy dotyczącej częstości występowania choroby wrzodowej w Polsce i częstości występowania u chorych z chorobą wrzodową różnych objawów klinicznych.

Kalendarz pełen zdrowia

25 marca

Ireneusz, Małgorzata, Maria
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie