Materia Medica Polona 1987

Rużyłło E., Kwiatkowski J., Jarosz M., Roszkowski J., Natural history of chronic peptic ulcer in Poland. Part 6. Chronic peptic ulcer and the pancreas, Mat. Med. Pol., 1987, 19, 187–195

Prof. M. Jarosz był uczestnikiem badań i współautorem pracy dotyczącej częstości występowania choroby wrzodowej w Polsce i częstości występowania u chorych z chorobą wrzodową różnych objawów klinicznych.

Kalendarz pełen zdrowia

05 grudnia

Bartosz, Krystyna, Anastazy
Które leki mogą uszkodzić wątrobę?
Które leki mogą uszkodzić wątrobę?
Które leki mogą uszkodzić wątrobę?