Materia Medica Polona 1987

Rużyłło E., Kwiatkowski J., Jarosz M., Roszkowski J., Natural history of chronic peptic ulcer in Poland. Part 6. Chronic peptic ulcer and the pancreas, Mat. Med. Pol., 1987, 19, 187–195

Prof. M. Jarosz był uczestnikiem badań i współautorem pracy dotyczącej częstości występowania choroby wrzodowej w Polsce i częstości występowania u chorych z chorobą wrzodową różnych objawów klinicznych.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?