Journal of Physiology and Pharmacology 2006

Dzieniszewski J., Jarosz M., Guidelines in the medical treatment of Helicobacter pylori infection, J. Physiol. Pharmacol., 2006 Sep 57, Suppl. 3, 143–154

W publikacji omówiono najważniejsze mechanizmy poprzez, które zakażenie Helicobacter pylori prowadzi do rozwoju chorób górnego odcina przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem wrzodu żołądka i dwunastnicy, zmian przedrakowych i raka żołądka oraz MALT lymphoma. W pracy dokonano podsumowania dotychczasowych wyników dotyczących stosowania antybiotykoterapii w leczeniu tych chorób. W uporządkowany sposób, na podstawie polskiego konsensusu dotyczącego zakażenia H. pylori z 2004 roku oraz europejskiego konsensusu z Maastricht z 2005 roku przedstawiono wskazania do leczenie H. pylori u pacjentów oraz aktualne rekomendacje odnośnie stosowania antybiotykoterapii w leczeniu tego zakażenia w pierwszym rzucie oraz schematy antybiotykoterapii, które powinno się stosować, gdy pierwsza próba antybiotykoterapii nie powiodła się. Wyszczególniono również potencjalne powikłania, które mogą wystąpić w trakcie stosowania poszczególnych schematów leczenia H. pylori.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia