Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 2018

Wierzejska R., Jarosz M., Bachanek M., Sawicki W., Gestational vitamin D concentration and other risk factors versus fetal femur lenght, J. Matern.-Fetal Neonatal Med., 2018

W pracy wykazano, że niskie stężenie witaminy D u kobiet w ciąży oraz ich styl życia nie ma wpływu na długość kości udowej u noworodka. Badania przeprowadzono we współpracy z Kliniką Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. M. Jarosz był współwykonawcą badań i współautorem artykułu.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?