Journal of Food Protection 2011

Maćkiw E., Rzewuska K., Korsak D., Stoś K., Jarosz M., Occurrence of Campylobacter spp. in Poultry and Poultry Products for Sale on the Polish Retail Market, J. Food Prot., 2011, 74, 6, 986–989

Prof. M. Jarosz był współautorem pracy, w której zbadano częstość występowania Campylobacter spp. w mięsie drobiowym i produktach drobiowych sprzedawanych w polskich sklepach. Campylobacter jejuni i Campylobacter coli są najczęstszymi przyczynami bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego u ludzi na świecie. Stwierdzono wysoką częstość występowania tych bakterii w mięsie kurczaków (51,7%) i podrobach z kurczaka (47,3%). Stwierdzono tylko 1,2% szczepów bakteryjnych, które były oporne na obróbkę termiczną.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!