Journal of Food Protection 2008

Rożynek E., Dzierżanowska-Fangrat K., Korsak D., Konieczny P., Wardak S., Szych J., Jarosz M., Dzierżanowska D., Comparison of Antimicrobial Resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli Isolated from Humans and Chicken Carcasses in Poland, J. Food Prot., 2008, 71, 3, 602–607

Prof. M. Jarosz był współwykonawcą badań i współautorem artykułu. W pracy oceniono częstość występowania oporności na antybiotyki Campylobacter jejuni i Campylobacter coli izolowanych z kurczaków Brojler oraz ze stolca dzieci w Polsce. Stwierdzono wysoką oporność na te patogeny zarówno ze szczepów u ludzi jak i z kurczaków na ciprofloksacynę, ampicylinę i tetracyklinę.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?