Journal of Clinical Gastroenterology 2008

Jarosz M. i wsp., Nutrition-related Risk Factors of Gastroesophageal Reflux Disease, J. Clin. Gastroenterol., 2008, 42, 4, suppl. 1, S3–S4

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji dotyczącej wpływu czynników żywieniowych na rozwój choroby refluksowej przełyku. Wykazano, że najprawdopodobniej czynnikami ryzyka rozwoju tej choroby są duże spożycie tłuszczów, małe spożycie włókien roślinnych oraz nieregularne i szybkie spożywanie posiłków.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?