Poprawa żywienia w świetle Europejskiej Karty Walki z Otyłością i wpływ diety na farmakokinetykę leków

Jarosz M., Poprawa żywienia w świetle Europejskiej Karty Walki z Otyłością, [w:] Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki Tom 2, Podolec P. (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010, 289–293; Jarosz M., Wolnicka K., Wpływ diety na farmakokinetykę leków, [w:] Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki Tom 2, Podolec P. (red.), Medycyna Praktyczna, Kraków, 2010, 341–345

W rozdziale „Poprawa żywienia w świetle Europejskiej Karty Walki z Otyłością” przedstawiono w jaki sposób w naszym kraju powinno się realizować zalecenia Europejskiej Karty Walki z Otyłością na poziomie rodziny, szkoły, społeczeństwa, mediów, a zwłaszcza podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Szczególną rolę w zapobieganiu otyłości i jej powikłaniom ma lekarz podstawowej opieki zdrowotnej oraz poradnictwo dietetyczne.

W kolejnym rozdziale pt. „Wpływ diety na farmakokinetykę leków” zwrócono uwagę na występujące często niebezpieczne powikłania farmakoterapii związane z zalecanymi dietami u pacjentów z różnymi chorobami. Przedstawiono przykłady składników żywności, które wpływają na wchłanianie, metabolizm i wydalanie leków z organizmu chorego oraz praktyczne wskazówki jak im zapobiegać.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?