International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2017

Capturing health and eating status through a nutritional perception screening questionnaire (NPSQ9) in a randomized internet-based personalised nutrition intervention: the Food4Me study, Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act., 2017, 14, 168

Prof. M. Jarosz był współautorem badań i publikacji, w których opracowano proste, krótkie badanie ankietowe w postaci kwestionariusza oceniającego sposób żywienia, stan odżywienia oraz stan zdrowia. Został on poddany walidacji i użyty w komunikacji internetowej u 2369 uczestników badania Food4Me. Badania potwierdziły przydatność tej metody do szybkiej oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, co umożliwiło tworzenie spersonalizowanych zaleceń żywieniowych. Utworzony kwestionariusz mógłby znaleźć zastosowanie w praktyce dietetycznej i lekarskiej.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?