International Journal of Antimicrobial Agents 2005

Dzierżanowska-Fangrat K., Rożynek E., Celińska-Cedro D., Jarosz M., Pawłowska J., Szadkowski A., Budzyńska A., Nowak J., Romańczuk W., Prosiecki R., Jóźwiak P., Dzierżanowska D., Antimicrobial resistance of Helicobacter pylori in Poland: a multicentre study, Int. J. Antimicrob. Agents, 2005 Sep, 26 (3), 230–234

Prof. M. Jarosz był uczestnikiem badań i współautorem publikacji dotyczącej oceny częstości występowania oporności na najczęściej stosowane leki przeciwbakteryjne w leczeniu zakażenia H. pylori w Polsce. Wykazano w nich duży odsetek (sięgający 45%) szczepów bakteryjnych opornych na metronidazol oraz 20% szczepów bakteryjnych opornych równocześnie na metronidazol i klarytromycynę.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia