Interakcje pomiędzy lekami a żywnością

Jarosz M., Dzieniszewski J., Interakcje pomiędzy lekami a żywnością, MI Polska, Warszawa, 2000

Prof. M. Jarosz był współautorem książki, w której przedstawiono rodzaje i mechanizmy w jakich dochodzi do interakcji pomiędzy lekami a żywnością. Ważnym elementem monografii są tabelaryczne wykazy leków wpływających na wchłanianie składników pokarmowych i stan odżywienia oraz wykaz leków, których metabolizm jest zaburzony poprzez działanie składników pokarmowych.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia