II Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie w Polsce Zintegrowanej z Unią Europejską

II Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie w Polsce Zintegrowanej z Unią Europejską, Warszawa 23–26 czerwca 2004

Prof. M. Jarosz był inicjatorem i przewodniczącym komitetu naukowo-organizacyjnego II Kongresu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz redaktorem naukowym materiałów konferencyjnych (Żyw Człow Metab, XXXI, 2004, Supl. 1 cz. I i II). Kongres poświęcony był głównie wdrażaniu w Polsce strategii WHO „Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health”.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!