I Ogólnokrajowa Konferencja Młodych Pracowników Nauki

I Ogólnokrajowa Konferencja Młodych Pracowników Nauki Żywność, Żywienie a Zdrowie, Program, Warszawa, 28–30 listopada 1995

Prof. M. Jarosz był inicjatorem i przewodniczącym komitetu naukowo-organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem międzynarodowym oraz redaktorem naukowym materiałów konferencyjnych. Jej głównym celem było przedstawienie przez młodych pracowników naukowych uczelni związanych z żywieniem i uczelni medycznych ich własnych badań naukowych i opinii na temat bezpieczeństwa żywności i żywienia w krajach europejskich głównie w krajach Europy środkowowschodniej. Szczególnie ważne sesje były poświęcone strategiom dotyczącym zapobieganiu chorobom na tle wadliwego żywienia i wdrażaniu programów edukacyjnych dotyczących zasad racjonalnego żywienia dla dzieci i młodzieży w szkole.

Kalendarz pełen zdrowia

25 marca

Ireneusz, Małgorzata, Maria
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie