Helicobacter 2004

Jarosz M., Dzieniszewski J., Human life length in relations to infection with Helicobacter pylori – a survey on frequency of the H. pylori infection among the Polish centenarians, Helicobacter, Graham D. Y. (ed.), Blackwell Publishing, 2004, 9, 5, 517

Prof. M. Jarosz był kierownikiem zadania i głównym wykonawcą projektu „Środowiskowe i genetyczne czynniki długowieczności polskich stulatków” PBZ KBN/22/P05/99) oraz głównym współautorem pracy oceniającej częstość występowania H. pylori u wybranej losowo grupy, z 3400 polskich stulatków, w porównaniu do młodszych grup wiekowych 50–59, 60–69, 70–99. Badania wykazały, że u 100-latków częstość zakażenia H. pylori jest istotnie mniejsza (o ponad 30%) niż w grupie poniżej 80 lat. Prawdopodobnie zakażenie H. pylori wywołując przewlekły stan zapalny w organizmie ma wpływ na rozwój miażdżycy i innych powikłań. Miałaby ona negatywny wpływ na długość życia ludzi.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?