Helicobacter 2003

Jarosz M., Evaluation of the Vitamin C and Probiotics Use in Helicobacter pylori Infection Eradication Treatment, Helicobacter, Graham D. Y. (ed.), Blackwell Publishing, 2003, 8, 4, 443

Prof. M. Jarosz był kierownikiem tematu naukowego i głównym autorem pracy oceniającej skuteczność terapii eradykacyjnej z dodatkiem witaminy C i probiotyków. Badania przeprowadzono w podwójnie ślepej próbie w dwóch grupach stosując standardowe terapie H. pylori oraz w dwóch grupach stosując poza terapią standardową dodatkowo witaminę C i probiotyki (L. acidophilus). W grupach, w których zastosowano dodatkowo witaminę C i probiotyki odsetek wyleczonych pacjentów był istotnie wyższy 96 vs 81 (p=0,005).

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!