GUT/ Endoscopy 2007

Jarosz M. i wsp., Pancreatic cancer and tobacco smoking, diet,chronić pancreatitis in Poland, 2007, GUT, III, 56, Endoscopy, I, 39, Thieme, A252;

Jarosz M. i wsp., Stomach cancer vs. vegetable, fruit, vitamin C and table salt consumption in Poland between 1960 and 2004, 2007, GUT, III, 56, Endoscopy, I, 39, Thieme, A252

Prof. M. Jarosz był kierownikiem tematu i głównym autorem dwóch prac dotyczących wpływu żywienia, palenia tytoniu na częstość występowania raka żołądka i raka trzustki w Polsce w okresie 1960–2004. W pracach tych stwierdzono m.in., że bardzo duży spadek częstości występowania raka żołądka w Polsce w wyżej wymienionym okresie był spowodowany zmniejszeniem spożycia soli, a zwiększeniem spożycia warzyw, owoców i witaminy C. Natomiast spadek zachorowania na raka trzustki w ostatnim okresie był spowodowany poza zwiększeniem spożycia warzyw i owoców, zmniejszeniem spożycia mięsa czerwonego i paleniem tytoniu.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia