GUT/ Endoscopy 2004

Jarosz M., Dzieniszewski J., Orzeszko M., 20 years prospective epidemiological observation on chronic pancreatitis, GUT, 2004, VI, 53, Endoscopy, I, 36, Thieme, 152–153;

Jarosz M. i wsp., Antioxidants and chronic pancreatitis, GUT, 2004, VI, 53, Endoscopy, I, 36, Thieme, 153

Wykazano w nich, że częstość występowania przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) na przestrzeni ostatnich lat w Polsce wzrasta. Poza tym w badaniach stwierdzono, że podawanie chorym antyoksydantów tj. witamina C i E spowalnia proces chorobowy i zmniejsza ryzyko rozwoju różnych powikłań w postaci torbieli i ropni trzustki. Poza tym terapia tego typu zmniejsza częstość występowania napadów bólu brzucha i jego nasilenie u chorych z PZT.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia