Gastroenterology Research and Practice 2012

Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E., Influence of diet and tobacco smoking on pancreatic cancer incidence In Poland In 1960–2008, Gastroenterol Res Pract, 2012

Celem pracy było zbadanie wpływu czynników żywieniowych, spożycia alkoholu i palenia papierosów na częstość występowania raka trzustki w Polsce w latach 1960–2008. Wyniki pracy wskazują, że wzrost częstości występowania raka trzustki w latach 1960–1995 był związany z malejącym spożyciem warzyw i owoców oraz rosnącym spożyciem mięsa czerwonego, tłuszczów zwierzęcych, cukru oraz wzrostem spożycia alkoholu i palenia tytoniu. Zaobserwowany po 1995 r. spadek częstości zachorowań na raka trzustki był prawdopodobnie spowodowany poprzez zmniejszenie spożycia mięsa czerwonego i wzrost spożycia owoców, a także zmniejszenie się zjawiska palenia tytoniu.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?