Gastroentérologie Clinique et Biologique 1991

Jarosz M., Dzieniszewski J., La teneur en amino-acides du plasma sanguin en tant que test de l’activité exocrine du pancréas, Gastroenterol. Clin. Biol., 1991, 15 (2 bis), 86

W pracy podjęto się opracowania nowego testu diagnostycznego dotyczącego oceny czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki. Trzustka produkuje w ciągu doby olbrzymią ilość białek enzymatycznych, największą w organizmie. Do produkcji wytwarzanych przez ten narząd enzymów wykorzystuje aminokwasy znajdujące się we krwi. Zbadano w jakim stopniu, po stymulacji hormonalnej trzustki zmniejsza się stężenie całkowite i poszczególnych aminokwasów we krwi. Po podaniu dożylnym hormonów zaobserwowano, w krótkim czasie, istotny spadek stężenia aminokwasów we krwi, który był odwrotnie proporcjonalny do stopnia uszkodzenia czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki. Wyniki pracy mają nie tylko walor poznawczy, ale mogą być wykorzystywane do oceny czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia tego narządu (PZT).

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?