Food4Me

Association between diet-quality scores, adiposity, total cholesterol and markers of nutritional status in European adults: findings from the Food4Me study, Nutrients, 2018, 10, 49

Jeden z 5 artykułów zrealizowanych przy współudziale prof. M. Jarosza w ramach projektu Food4Me – Personalised nutrition: an integrated analysis of opportunities and challenges (Zindywidualizowane żywienie: zintegrowana analiza możliwości i wyzwań) realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej

Poniżej przedstawione zostały pozostałe artykuły zrealizowane w ramach tego projektu:

Associations of vitamin D status with dietary intakes and physical activity levels among adults from seven European countries: the Food4Me study, Eur J Nutr, 2017

Capturing health and eating status through a nutritional perception screening questionnaire (NPSQ9) in a randomized internet-based personalised nutrition intervention: the Food4Me study, Int. J. Behav. Nutr. Phys. Act., 2017, 14, 168

Mediterranean Diet Adherence and Genetic Background Roles within a Web-Based Nutritional Intervention: The Food4Me Study, Nutrients, 2017, 9, 1107, 1–17

Higher vegetable protein consumption, assessed by an isoenergetic macronutrient exchange model, is associated with a lower presence of overweight and obesity in the web-based Food4Me European Study, Int J Food Sci Nutr, 2018

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia