Europejska Karta Walki z Otyłością

Europejska Karta Walki z Otyłością, WHO, Stambuł, 2006

Prof. M. Jarosz był ekspertem ds. żywienia i otyłości z ramienia Polski, biorącym udział w latach 2005–2006 w konsultacjach i opracowaniu Europejskiej Karty Walki z Otyłością przyjętej i podpisanej przez ministrów i delegatów 48 krajów regionu europejskiego WHO w trakcie Europejskiej Ministerialnej Konferencji w Stambule (Turcja, 15-17.11.2006). Karta powstała jako odpowiedź na zagrożenie dla zdrowia, gospodarki i rozwoju cywilizacyjnego Europy, związane z narastaniem epidemii otyłości. Przedstawiono w niej m.in. cele, zasady i ramy działań władz krajowych, wszystkich sektorów państwa, mediów, szkół i całego społeczeństwa prowadzących do odwrócenia trendu i opanowania epidemii otyłości. Obecne na konferencji kraje zobowiązały się do przestrzegania zaleceń zawartych w Karcie oraz potraktowania poprawy żywienia i aktywności fizycznej społeczeństwa jako priorytet działania rządów. Całą Europejska Karta Walki z Otyłością znajdziesz pod linkiem: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/87462/E89567.pdf

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia