European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 2012

Jarosz M., Wierzejska R., Siuba M., Maternal caffeine intake and its effect on pregnancy outcomes, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol., 2012, 160, 156–160 [w 2011 r. pre-press]

Prof. M. Jarosz był kierownikiem tematu naukowego i głównym autorem pracy oceniającej spożycie kawy u kobiet w ciąży i jego wpływ na przebieg ciąży, czas jej trwania, masę urodzeniową dziecka i wyniki w skali Apgar u noworodków. Stwierdzono, że 98,4% kobiet w ciąży nie piła więcej niż 300 mg kofeiny dziennie. Nie stwierdzono zależności pomiędzy spożyciem kofeiny, a ryzykiem przedwczesnego porodu, masą urodzeniową i wynikiem w skali Apgar u noworodków.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia