European Journal of Nutrition 2018

Associations of vitamin D status with dietary intakes and physical activity levels among adults from seven European countries: the Food4Me study, Eur J Nutr, 2018 Jun, 57 (4), 1357–1136

Prof. M. Jarosz był uczestnikiem badań i współautorem pracy dotyczącej oceny stężeń witaminy D w relacji do diety i aktywności fizycznej u losowo wybranej populacji (1075 osób) w 7 krajach europejskich. Niedobór witaminy D występował częściej u kobiet w porównaniu do mężczyzn, u młodszych dorosłych częściej niż u starszych dorosłych oraz częściej zimą niż latem. Istotnie rzadziej niedobór witaminy D występował u osób, które spożywały więcej niż 10 µg dziennie witaminy D z żywnością i/lub z suplementacji.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia