European Journal of Clinical Nutrition 2005

Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M., Nutritional status of patients hospitalised in Poland, Eur J Clin Nutr, 2005, 59, 552–560

W pracy oceniono stan odżywienia u wybranych losowo pacjentów (3310) przyjmowanych do szpitali w Polsce. Wykonano u nich zarówno badania antropometryczne, jak i oznaczenia biochemiczne tj. morfologia, liczba leukocytów i limfocytów, poziom albuminy w surowicy krwi oraz pogłębione badania biochemiczne oceniające poziom stężenia witaminy A, C, E, B12 oraz kwasu foliowego. Wykazano, że antropometryczne cechy niedożywienia występowały u 10% badanych, a niedobory witaminy C u ok. 52%, witaminy E u 32%, witaminy B12 u 10% pacjentów. Stwierdzono, że niedobory witaminy występowały zarówno u osób z niedożywieniem, nadwagą jak i otyłością.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!