Endoscopy 1995

Jarosz M., Dzieniszewski J., Prevalence of Helicobacter pylori Infection in Cases of Duodenal Ulcer in Patients with Chronic Pancreatitis, Endoscopy, 7, 27, September 1995, S11

Prof. M. Jarosz był kierownikiem tematu i głównym autorem pracy, w której oceniono częstość występowania zakażenia H. pylori u pacjentów z wrzodem dwunastnicy i współistniejącym przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT) z jej niewydolnością. W pracy wykazano, że zakażenie H. pylori występuje istotnie rzadziej u chorych z PZT z niewydolnością trzustki niż u chorych z PZT bez niewydolności trzustki oraz u chorych z wrzodem dwunastnicy bez PZT. Wyniki wskazują, że zmniejszone wydzielanie wodorowęglanów przez trzustkę neutralizujących kwaśną treści żołądka w dwunastnicy odgrywają rolę w patogenezie wrzodu dwunastnicy.

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia