Digestion, 1998

World Congresses of Gastroenterology September 6–11, 1998, Vienna, Austria

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem dwóch prac dotyczących wpływu palenia tytoniu i podawania witaminy D na stężenie witaminy C w soku żołądkowym u osób zdrowych i pacjentów z zakażeniem Helicobacter pylori:

Jarosz M. i wsp., Tobacco smoking and vitamin C concentration in gastric juice in healthy subject and patients with Helicobacter pylori infection, Digestion, 1998, 59, suppl. 3, 445

Jarosz M. i wsp., Vitamin C intake and its concentration in gastric juice in healthy subjects and patients with Helicobacter pylori infection, Digestion, 1998, 59, suppl. 3, 445

Kalendarz pełen zdrowia

25 marca

Ireneusz, Małgorzata, Maria
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie
Czas wojny – brońmy swoją psychikę i zdrowie