Digestion, 1998

World Congresses of Gastroenterology September 6–11, 1998, Vienna, Austria

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem dwóch prac dotyczących wpływu palenia tytoniu i podawania witaminy D na stężenie witaminy C w soku żołądkowym u osób zdrowych i pacjentów z zakażeniem Helicobacter pylori:

Jarosz M. i wsp., Tobacco smoking and vitamin C concentration in gastric juice in healthy subject and patients with Helicobacter pylori infection, Digestion, 1998, 59, suppl. 3, 445

Jarosz M. i wsp., Vitamin C intake and its concentration in gastric juice in healthy subjects and patients with Helicobacter pylori infection, Digestion, 1998, 59, suppl. 3, 445

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia