Diagnozowanie zaburzeń stanu odżywienia

Jarosz M. i wsp., Diagnozowanie zaburzeń stanu odżywienia w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej, Warszawa, 2010

W publikacji opisano konsekwencje zdrowotne zaburzeń w stanie odżywienia i konsekwencje kliniczne nieprawidłowego żywienia. Autorzy opisali w niej w jaki sposób oceniać sposób żywienia pacjentów i jakie metody oceniające stan odżywienia stosować w gabinetach lekarskich i pielęgniarskich.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?