Clinical Pearls in Nutrition and Preventive Medicine 1999

Jarosz M., Helicobacter pylori infection and vitamin C, [in:] Clinical Pearls in Nutrition and Preventive Medicine with the Experts Speak, The role of nutrition in medicine, A decade of service, Roberson K., Ensuna J., Murtagh-Mark C. (ed.), USA, CA, Sacramento, ITServices, 1999, 77

Wywiad naukowy z prof. M. Jaroszem na temat jego pracy naukowej pt. Helicobacter pylori infection and vitamin C, wyróżnionej jako jedno z najważniejszych odkryć w medycynie prewencyjnej (The role of nutrition in medicine) na świecie w 1999 roku. Wykazano w niej, że duże dawki witaminy C mają wpływ na zakażenie H. pylori doprowadzając u części chorych do jego eradykacji (wyleczenia).

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia