Choroby trzustki w praktyce lekarza opieki podstawowej

Dzieniszewski J., Jarosz M., Choroby trzustki w praktyce lekarza opieki podstawowej, Bronowski Studio, Warszawa, 2004

Prof. M. Jarosz był współautorem książki zawierającej zbiór informacji dotyczących chorób trzustki przydatnych dla lekarza podstawowej opieki lekarskiej w ich diagnostyce i leczeniu. Istotną częścią książki jest także zbiór zaleceń dotyczących opieki nad chorymi po leczeniu szpitalnym z powodu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. W książce określono też sytuacje kliniczne, które bezwzględnie wymagają hospitalizacji pacjentów z chorobami trzustki.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?