Cardiology Journal 2016

Jarosz M., Wolańska D., Stolińska-Fiedorowicz H., Respondek W., Kłosiewicz-Latoszek W., Nutrition and lifestyle in patients pharmacologically treated due to hypertension, Cardiol. J., 2016, 23, 5, 491–496

W pracy oceniono jaki odsetek pacjentów z nadciśnieniem tętniczym realizuje niefarmakologiczne metody leczenia tej choroby związane przede wszystkim ze zmianami żywienia i wzrostem aktywności fizycznej. Ponad 90% pacjentów nie poprawiło elementów żywienia i stylu życia, nie zredukowało otyłości, nie zmniejszyło spożycia soli i nie zaprzestało palenia tytoniu.

Kalendarz pełen zdrowia

20 marca

Klaudia, Aleksandra, Patrycja
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy