Cancer&Obesity 2010

Jarosz M., Sajór I., Błażejczyk T., Waist circumference and subject’s age rather than body weight or BMI prognose the incidence of colorectal polyps, Cancer&Obesity, 29–30 October 2010, Valencia, Spain, Conference guide

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem pracy, w której wykazano, że z ryzykiem rozwoju polipów jelita grubego koreluje najsilniej, wśród badan antropometrycznych, obwód pasa. Wykazano istotnie większą korelację między obwodem pasa a polipami jelita grubego niż BMI.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!