BioMed Research International 2013

Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E., Trends in dietary patterns, alcohol intake, tobacco smoking and colorectal cancer in Polish population in 1960–2008, BioMed Res. Int., 2013, art. ID 183204

Prof. M. Jarosz był kierownikiem i głównym wykonawcą pracy. Zbadano w niej zależność pomiędzy spożyciem żywności, alkoholu i paleniem tytoniu a częstością występowania raka jelita grubego w Polsce w latach 1960–2008. Wykazano, że pozytywne zmiany w diecie Polaków (zmniejszenie spożycia czerwonego mięsa, tłuszczów zwierzęcych, cukru oraz jednoczesne zwiększenie spożycia warzyw i owoców, witaminy D i zmniejszenie ilości osób palących tytoń miały prawdopodobnie istotny wpływ na zmniejszenie dynamiki narastania zachorowań na raka jelita grubego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?