Annals of Oncology 2017

ESMO 19th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 28.06-01.07.2017, Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Fat consumption and selected gastrointestinal cancers morbidity rates in Poland in the years 1960-2014, Ann. Oncol., 2017, 28, suppl. 3, 22

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Coffee and alcohol consumption and liver cancer morbidity rates in Poland, Ann. Oncol., 2017, 28, suppl. 3, 20

W pracach tych oceniono wpływ spożycia tłuszczu oraz kawy i alkoholu na częstość występowania wybranych nowotworów złośliwych w Polsce.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?