Annals of Oncology 2016

ESMO 18th World Congress on Gastrointestinal Cancer, Spain Barcelona, 29.06–02.07.2016, Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Gugała-Mirosz S., Physical activity and Brrett’s oesophagus, Ann. Oncol., 2016, 27, suppl.2, ii67

W pracy wykazano, że mała aktywność fizyczna jest jednym z istotnych czynników ryzyka rozwoju przełyku Barretta, niezależnym od otyłości.

Kalendarz pełen zdrowia

23 lipca

Apolinary, Bogna, Brygida
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?
Jaka dieta w kamicy nerkowej?