Annals of Oncology 2015

ESMO 17th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 01–04.07.2015, Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem trzech badań naukowych i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Fruit consumption and selected gastrointestinal cancers morbidity in Poland in the years 1990–2012., Ann. Oncol., 2015, 26, suppl. 4, iv9

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Red meat consumption and selected gastrointestinal cancers morbidity in Poland in the years 1990–2012, Ann. Oncol., 2015, 26, suppl. 4, iv9

Jarosz M., Sajór I., Body fat mass and the risk of colorectal polyps in men and women, Ann. Oncol., 2015, 26, suppl. 4

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?