Annals of Oncology 2015

ESMO 17th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 01–04.07.2015, Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem trzech badań naukowych i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Fruit consumption and selected gastrointestinal cancers morbidity in Poland in the years 1990–2012., Ann. Oncol., 2015, 26, suppl. 4, iv9

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Red meat consumption and selected gastrointestinal cancers morbidity in Poland in the years 1990–2012, Ann. Oncol., 2015, 26, suppl. 4, iv9

Jarosz M., Sajór I., Body fat mass and the risk of colorectal polyps in men and women, Ann. Oncol., 2015, 26, suppl. 4

Kalendarz pełen zdrowia

12 czerwca

Janina, Mieczysław, Czesław
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia
Zredukuj sól – zmniejszysz ryzyko nadciśnienia