Annals of Oncology 2014

ESMO 16th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 25–28.06.2014, Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem trzech badań naukowych i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Gugała-Mirosz S., Comparison of the average body weight and waist circumference in patient with Barrett’s oesophagus and patient without lesions. Ann. Oncol., 2014, 25, suppl. 2, ii36

Jarosz M., Rychlik E., Sekuła W., Folate intake and selected gastrointestinal cancers morbidity in Poland in the years 1960–2010, Ann. Oncol., 2014, 25, suppl. 2, ii23

Jarosz M., Sajór I., Abdominal obesity is associated with the number of colorectal polyps in men butnot in women, Ann. Oncol., 2014, 25, suppl. 2, ii72

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!