Annals of Oncology 2013

ESMO 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 03–06.07.2013 Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem dwóch badań naukowych i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E, Rectal cancer morbidity and changes in the diet in POLAND in the years 1960–2010, Ann. Oncol., 2013, 24, suppl. 4, iv52-iv53

Jarosz M., Sajór I., Waist circumference is the strongest anthropometric risk factor of premalignant lesions in the large intestine, Ann. Oncol., 2013, 24, suppl. 4, iv119

W pierwszej pracy oceniono wpływu zmian żywienia Polaków na zmniejszenie zachorowalności na raka odbytnicy. W drugiej wykazano, że wielkości obwodu talii jest najsilniejszym parametrem antropometrycznym oceniającym ryzyko rozwoju raka jelita grubego.

Kalendarz pełen zdrowia

20 marca

Klaudia, Aleksandra, Patrycja
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy