Annals of Oncology 2013

ESMO 15th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 03–06.07.2013 Barcelona, Hiszpania

Prof. M. Jarosz był kierownikiem dwóch badań naukowych i głównym autorem publikacji:

Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E, Rectal cancer morbidity and changes in the diet in POLAND in the years 1960–2010, Ann. Oncol., 2013, 24, suppl. 4, iv52-iv53

Jarosz M., Sajór I., Waist circumference is the strongest anthropometric risk factor of premalignant lesions in the large intestine, Ann. Oncol., 2013, 24, suppl. 4, iv119

W pierwszej pracy oceniono wpływu zmian żywienia Polaków na zmniejszenie zachorowalności na raka odbytnicy. W drugiej wykazano, że wielkości obwodu talii jest najsilniejszym parametrem antropometrycznym oceniającym ryzyko rozwoju raka jelita grubego.

Kalendarz pełen zdrowia

27 lutego

Gabriel, Anastazja, Anna
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!
Osteoporozie można zapobiec!