Annals of Oncology 2010

ESMO 12th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 30.06–03.07.2010, Barcelona, Hiszpania, Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E., Trends in liver cancer incidence rates in Poland in relation to changes in the diet during the period of 1980–2007, Ann. Oncol., 2010, 21, suppl. 6, vi55

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji. W pracy m.in. wykazano, że spadek zachorowań na raka wątroby w latach 1991 – 2007 związany był najprawdopodobniej ze wzrostem spożycia owoców i warzyw oraz wzrostem spożycia kawy. Na zmniejszenie zachorowalności na ten nowotwór mogła wpłynąć również poprawa warunków produkcji i przechowywania żywności, związana z wprowadzeniem systemów bezpieczeństwa żywności w naszym kraju, co spowodowało zmniejszenie w niej obecności zanieczyszczeń m.in. aflatoksyn.

Kalendarz pełen zdrowia

24 września

Gerard, Herman, Jaromir
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?
Jak działa kofeina w organizmie?