Annals of Oncology 2009

ESMO 11th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 24–27.06.2009, Barcelona, Hiszpania, Jarosz M., Sekuła W., Rychlik E., Trends in oesophageal cancer incidence rates in Poland in relation to changes in the diet and in tobacco smoking during the period of 1960–2006, Ann. Oncol., 2009, 20, suppl. 7, vii42

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji. W pracy wykazano, że dynamiczny wzrost zachorowań na raka przełyku w Polsce od 1960 do 2006 r. był związany z narastającą dynamicznie otyłością (markerem, której było zwiększenie % energii z tłuszczu w diecie), dwukrotnie zwiększonego spożycia mięsa czerwonego i jego przetworów oraz dużego spożycia alkoholu i palenia tytoniu. Natomiast obserwowane zmniejszenie zachorowalności na raka przełyku w latach 90. spowodowane było najprawdopodobniej zmniejszeniem spożycia mięsa czerwonego i jego przetworów, zmniejszeniem spożycia kwasów tłuszczowych nasyconych oraz zwiększeniem spożycia warzyw i owoców, a także zmniejszeniem palenia tytoniu.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?