Annals of Oncology 2008

ESMO 10th World Congress on Gastrointestinal Cancer, 25–28.06.2008, Barcelona, Hiszpania, Jarosz M., Sekuła W., Figurska K., Trends in colon cancer morbidity rate and in dietary pattern in Poland, Ann. Oncol., 2008, 19, suppl. 6, 105

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem publikacji. Przedstawiono w niej wyniki badań dotyczących wpływu zmian sposobu żywienia Polaków (opracowanie na podstawie danych IŻŻ zawierające informacje z bilansów żywnościowych) na zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce (Krajowy Rejestr Nowotworów) w latach 1990–2006. Wykazano w nich, że na zmniejszenie dynamiki wzrostu zachorowań na raka jelita grubego w Polsce po roku 1990 miało wpływ zmniejszenie spożycia mięsa czerwonego, jego przetworów, tłuszczów zwierzęcych oraz cukrów prostych, a także wzrost spożycia warzyw i owoców.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?