Annals of Nutrition and Metabolism 2005

Prof. M. Jarosz był kierownikiem badań i głównym autorem trzech prac

Jarosz M. i wsp., Nutritional status and prevalence of selected diseases in patients hospitalized in Poland, Ann Nutr Metab, 2005, 49, suppl. 1, 284 (15)

Jarosz M. i wsp., Helicobacter pylori infection and concentration of homocysteine, folate and vitamin B12 in blood serum, Ann Nutr Metab, 2005, 49, suppl. 1, 185 (15)

Jarosz M., Wolnicka K., Risk analysis of food and drugs interactions, Ann Nutr Metab, 2005, 18, 49, suppl. 1, 399 (15)

Kalendarz pełen zdrowia

20 marca

Klaudia, Aleksandra, Patrycja
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy
Królewska droga do otyłości - kto to powiedział i co to znaczy