Alergia na pokarm

Jarocka-Cyrta E., Jarosz M., Alergia na pokarm, [w:] Wielka Interna wyd. II Gastroenterologia cz. II, Dąbrowski A. (red.), Medical Tribune Polska, Warszawa, 2019, 495–516

Prof. M. Jarosz był współautorem rozdziału, w którym przedstawiono mechanizmy niepożądanych reakcji po spożyciu pokarmu, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Omówiono w nim także szczegółowo wszystkie czynniki sprzyjające alergii na pokarm oraz szeroką gamę objawów klinicznych po nim występujących ze strony skóry, narządów wzroku, układu oddechowego, pokarmowego i krążenia. Na zakończenie rozdziału przedstawiono algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w alergii na pokarm przydatne w praktyce lekarza w podstawowej i gastroenterologicznej opiece lekarskiej.

Kalendarz pełen zdrowia

26 września

Teresa, Justyna, Kacper
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?
Co to są choroby psychosomatyczne i jak im zapobiegać?