Alcohol, Nutrition, and Health Consequences 2013

Jarosz M., Rychlik E., Dietary antioxidants in chronic alcoholic pancreatitis, [in:] Alcohol, Nutrition, and Health Consequences, Watson R.R., Preedy V.R., Zibadi S. (ed.), Seria Nutrition and Health, Bendich A. (ed.), Humana Press, Springer Science + Business Media, New York, 2013, 341–356

Prof. M. Jarosz był głównym autorem rozdziału na temat wpływu diety bogatej w antyoksydanty oraz suplementacji witaminami oksydacyjnymi na przebieg przewlekłego zapalenia trzustki. Suplementacja ta u chorych z tą chorobą powoduje zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych, jak i zmniejszenie ryzyka wystąpienie powikłań tj. torbiele i ropnie trzustki.

Kalendarz pełen zdrowia

30 maja

Ferdynand, Żaneta
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?
Boże Ciało - Czy napoje energetyzujące są zdrowe?