Aktualizacja książki „Żywienie człowieka zdrowego i chorego”

W książce „Żywienie człowieka zdrowego i chorego” (red. Grzymisławski M., Moszak M.) wydanej przez PWN znajduje się 5 rozdziałów opracowanych przez prof. Mirosława Jarosza.

Rozdział 17 pt. „Żywienie w chorobach trzustki” został opracowany we współpracy prof. Mirosława Jarosza z prof. Janem Dzieniszewskim. Autorzy przedstawili w nim zagadnienie dotyczące czynników ryzyka raka trzustki oraz ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki związanych ze spożyciem alkoholu, paleniem tytoniu i otyłością. Istotną częścią tego rozdziału jest także omówienie zaleceń dietetycznych oraz leczenia żywieniowego w wymienionych chorobach.

W rozdziale 22 pt. „Żywienie w chorobach nowotworowych” prof. Jarosz we współpracy z prof. Bogną Grygiel-Górniak, prof. Marianem Grzymisławskim oraz prof. Juliuszem Przysławskim przedstawił zagadnienia dotyczące wpływu żywienia i stylu życia na rozwój nowotworów złośliwych. W rozdziale szczegółowo opisano znaczenie dla procesu leczenia pogłębionej oceny stanu odżywienia w momencie rozpoznania choroby nowotworowej oraz wpływu zindywidualizowanej dietoterapii na skuteczność chemio- i radioterapii, leczenia chirurgicznego oraz na nawrotowość choroby.

Rozdział 26 pt. „Organizacja żywienia zbiorowego w szpitalach” napisany został we współpracy z dr Haliną Turlejską. Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczące wpływu żywienia chorych w szpitalach na skuteczność leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, ryzyko powikłań, zgonów oraz czas i koszt hospitalizacji. Omówiono także standardy organizacji żywienia zbiorowego w szpitalach dotyczące struktury organizacyjnej, infrastruktury, zasobów ludzkich oraz zespołów ds. żywienia szpitalnego odpowiedzialnych za tworzenie programów żywienia będących elementem leczenia chorych.

W rozdziale 27 pt. „Organizacja żywienia zbiorowego w uzdrowiskach” autorzy (prof. Mirosław Jarosz, dr Halina Turlejska) przedstawili jakie powinny być standardy żywienia w uzdrowiskach, które najskuteczniej pomogą chorym w ich rekonwalescencji i powrocie do zdrowia.

W rozdziale 30 pt. „Interakcje leków z żywnością” prof. Jarosz omówił w jaki sposób dochodzi do interakcji pomiędzy żywnością a lekami w organizmie na poziomie wchłaniania, metabolizmu i wydalania. Zostały także przedstawione zagadnienia dotyczące tego jak często dochodzi do interakcji pomiędzy lekami a żywnością oraz jak często prowadzą one do poważnych powikłań farmakoterapii.

Kalendarz pełen zdrowia

20 kwietnia

Agnieszka, Jagna, Amelia
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!
Niewydolność serca - nie daj się zaskoczyć!